Letecké inšpekcie, termografia

Riešte problémy z nadhľadu…

Ponúkame letecké inšpekcie a monitoring vo viditeľnom spektre, a s použitím termokamery z bezpilotného lietadla. Skontrolujeme stav zateplenia vašej budovy a úniku tepla. Odhalíme prehrievanie súčiastok na Vašom technickom, a technologickom zariadení ktoré býva často predzvesťou poruchy.

Ponúkame operatívnu, alebo pravidelnú kontrolu ťažko prístupných miest, ako sú napríklad konštrukcie mostov, výškových budov, chladiacich veží či priehradných hrádzi. V telekomunikačnom a energetickom priemysle kontrolu telekomunikačných stožiarov a rozvodných stĺpov. Zaistíme pre Vás dokumentáciu aktuálneho stavu plošných a líniových stavieb alebo vegetácie. V prípade opakovaného monitoringu môžte sledovať prípadné zmeny v časovom období. Toto všetko umožňuje skoré odhalenie prípadných problémov a závad, a naplánovanie prípadnej opravy skôr ako dôjde k poruche.

Letecké monitorovanie ponúkame podľa požiadavky uskutočniť formou leteckých fotografií, videozáznamu, ktorý môže byť zdrojom k ďalšej práci. Napríklad zostrihanie záznamu na jednotlivé fotky alebo obrazovým analýzam. Tak isto ponúkame online streamovanie videa priamo do Vašej kancelárie.

Termografia ( termodiagnostika )

Našou špecialitou sú termálne inšpekcie, vykonávané pomocou dronu s termokamerou. Hlavnou výhodou je, že výsledné zobrazenie obsahuje skutočnosti skryté pred ľudskými očami ako aj záberom vo viditeľnom spektre.

Termodiagnostika sa osvedčila hlavne v stavebníctve kontrolou obvodového plášťa a únikov tepla. Tak isto v priemysle lokalizáciou a identifikáciou porúch identifikáciou nadmerného zahrievania. Nespornou výhodou použitia bezpilotného lietadla je rýchlosť nasadenia, kontrola ťažko prístupných miest, pričom odpadá použitie lešenia alebo iného technického riešenia, a pokrytie veľkej plochy za krátky časový úsek.

UAV Mavic 2 Enterprise Advanced: Týmto pomerne malým a ľahkým dronom prevádzkujeme letecké inšpekcie a termodiagnostiku. Pri svojich malých rozmeroch je však nabitý technológiou. Jeho silná stránka je jeho špičková termálna a RGB kamera. Termálna kamera má rozlíšenie 640X512 pix. pri 30Hz a umožňuje 16x zoom s meraním teploty bodu a plochy. Vizuálna RGB kamera má rozlíšenie 48 MP. a disponuje 32x zoom. RTK modul umožnuje umiestniť jeho polohu na úrovní centimetrov. Keďže tento model spadá do kategórie C2, prijatím vhodných bezpečnostných opatrení nám umožňuje jeho nasadenie aj v obývaných oblastiach. Čo všetko dokáže Mavic 2 EA nájdete v tomto odkaze:

https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/recenze/dji-mavic-2-enterprise-advanced-m2ea-nejuzasnejsi-prumyslovy-dron

Termálne inšpekcie sa osvedčili v energetike pri kontrole elektrických zariadení a rozvodnej sústavy, fotovoltaických panelov solárnych elektrární a v neposlednom rade aj pri kontrole zatekania plochých striech, vonkajšieho opláštenia budov, či zisťovaní tepelných únikov. Termálne snímky pomocou vhodného softvéru môžme ďalej vyhodnocovať.

Letecké zábery vo viditeľnom spektre dobre poslúžia na dokumentačné účely: priebeh stavieb, developerských projektov a prírodných udalostí. Podklady pre pamiatkárov a architektov. Ponúkame aj periodické snímanie v časovej perióde. Letecké fotografie a video môže zároveň slúžiť ako podklad pre analýzy aktuálneho stavu a rozhodovaní o zmenách.

Letecké snímanie umožňuje vytvoriť podklady pre marketing a vizualizáciu vhodnú pre architektov, tak isto pre prezentačné a reklamné účely, či priestorové analýzy správcov areálov. Tak isto je možné snímanie textúry stavieb pre určenie rekonštrukčných prác, k štúdiu histórie, umenia a architektúry.

plocha strecha
Snímka strechy v RGB spektre
plocha strecha infra
Snímka strechy termokamerou

Možností je naozaj veľa, či už potrebujete previesť inšpekcie pre potreby Vašej firmy, alebo skontrolovať v akom stave je vaša nemovitosť, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom.