Letecké inšpekcie, termografia

Riešte problémy z nadhľadu…

Ponúkame letecké inšpekcie a monitoring vo viditeľnom spektre, a s použitím termokamery z bezpilotného lietadla. Skontrolujeme stav zateplenia vašej budovy a úniku tepla. Odhalíme prehrievanie súčiastok na Vašom technickom, a technologickom zariadení ktoré býva často predzvesťou poruchy.

Ponúkame operatívnu, alebo pravidelnú kontrolu ťažko prístupných miest, ako sú napríklad konštrukcie mostov, výškových budov, chladiacich veží či priehradných hrádzi. V telekomunikačnom a energetickom priemysle kontrolu telekomunikačných stožiarov a rozvodných stĺpov. Zaistíme pre Vás dokumentáciu aktuálneho stavu plošných a líniových stavieb alebo vegetácie. V prípade opakovaného monitoringu môžte sledovať prípadné zmeny v časovom období. Toto všetko umožňuje skoré odhalenie prípadných problémov a závad, a naplánovanie prípadnej opravy skôr ako dôjde k poruche.

Letecké monitorovanie ponúkame podľa požiadavky uskutočniť formou leteckých fotografií, videozáznamu, ktorý môže byť zdrojom k ďalšej práci. Napríklad zostrihanie záznamu na jednotlivé fotky alebo obrazovým analýzam. Tak isto ponúkame online streamovanie videa priamo do Vašej kancelárie.

Termografia ( termodiagnostika )

Našou špecialitou sú termálne inšpekcie, vykonávané pomocou dronu s termokamerou. Hlavnou výhodou je, že výsledné zobrazenie obsahuje skutočnosti skryté pred ľudskými očami ako aj záberom vo viditeľnom spektre.

Termodiagnostika sa osvedčila hlavne v stavebníctve kontrolou obvodového plášťa a únikov tepla. Tak isto v priemysle lokalizáciou a identifikáciou porúch identifikáciou nadmerného zahrievania. Nespornou výhodou použitia bezpilotného lietadla je rýchlosť nasadenia, kontrola ťažko prístupných miest, pričom odpadá použitie lešenia alebo iného technického riešenia, a pokrytie veľkej plochy za krátky časový úsek.

UAV Mavic 2 Enterprise Advanced: Týmto pomerne malým a ľahkým dronom prevádzkujeme letecké inšpekcie a termodiagnostiku. Pri svojich malých rozmeroch je však nabitý technológiou. Jeho silná stránka je jeho špičková termálna a RGB kamera. Termálna kamera má rozlíšenie 640X512 pix. pri 30Hz a umožňuje 16x zoom s meraním teploty bodu a plochy. Vizuálna RGB kamera má rozlíšenie 48 MP. a disponuje 32x zoom. RTK modul umožnuje umiestniť jeho polohu na úrovní centimetrov. Keďže tento model spadá do kategórie C2, prijatím vhodných bezpečnostných opatrení nám umožňuje jeho nasadenie aj v obývaných oblastiach. Čo všetko dokáže Mavic 2 EA nájdete v tomto odkaze:

https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/recenze/dji-mavic-2-enterprise-advanced-m2ea-nejuzasnejsi-prumyslovy-dron

Termálne inšpekcie sa osvedčili v energetike pri kontrole elektrických zariadení a rozvodnej sústavy, fotovoltaických panelov solárnych elektrární a v neposlednom rade aj pri kontrole zatekania plochých striech, vonkajšieho opláštenia budov, či zisťovaní tepelných únikov. Termálne snímky pomocou vhodného softvéru môžme ďalej vyhodnocovať. Názorné príklady použitia Mavic 2 EA:

https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/novinky-clanky/fotovoltaicka-elektrarna-rekonstrukce-po-tornadu

https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/novinky-clanky/termovizni-inspekce-a-vyhodnoceni-pomoci-dji-thermal-analysis-tool

https://www.youtube.com/watch?v=X9Hz6dgGM2A

https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/novinky-clanky/zachrana-srncat-dronem

Letecké zábery vo viditeľnom spektre dobre poslúžia na dokumentačné účely: priebeh stavieb, developerských projektov a prírodných udalostí. Podklady pre pamiatkárov a architektov. Ponúkame aj periodické snímanie v časovej perióde. Letecké fotografie a video môže zároveň slúžiť ako podklad pre analýzy aktuálneho stavu a rozhodovaní o zmenách.

Letecké snímanie umožňuje vytvoriť podklady pre marketing a vizualizáciu vhodnú pre architektov, tak isto pre prezentačné a reklamné účely, či priestorové analýzy správcov areálov. Tak isto je možné snímanie textúry stavieb pre určenie rekonštrukčných prác, k štúdiu histórie, umenia a architektúry.

plocha strecha
Snímka strechy v RGB spektre
plocha strecha infra
Snímka strechy termokamerou

Možností je naozaj veľa, či už potrebujete previesť inšpekcie pre potreby Vašej firmy, alebo skontrolovať v akom stave je vaša nemovitosť, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom.